ISO 9001:2000 인증업체      HDPE 이중벽관 (삼중벽복층관)1500mm, HDPE DCG(그린) 고압이중주름유공관 전문 생산업체    

즐겨찾기에추가해주세요

상담시간 08:00~18:00

공휴일쉽니다

 

   FAX.또는 E-MAIL 먼저넣으시고

 FAX,031-439-9246  

   seoul@seoulpvc.co.kr

 

  영업부.031-483-4944(代)

        .031-482-3740

 윤병철과장.010-8954-4941

 

           매장.031-482-3470

         불만처리 .010-7338-4944

견적의뢰서양식

              주문서양식

       

 

방수제

 

프라이머    .  포루마      재고정리

 

농축 완결방수액

 

 

    ◎ 판매가 ◎

    1통 - 4000원

    10박스이상 - 2500원